واحد تولیدی بسته بندی عسل و شیره انگور

عنوان پروژه :
واحد تولیدی بسته بندی عسل و شیره انگور
کارفرما :
شرکت تعاونی شهدآوران سهند ۸۵۴۷
محل اجرا:
آذربایجان شرقی- عجب شیر
محصولات تولیدی:
عسل بسته بندی شده، شیره انگور
ظرفیت طرح : ۱۳۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۴۰۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۹۰ متر
میزان اشتغال : ۳۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

۱/۵ - (۱ امتیاز)