واحد تولید اسید هیومیک و اسید فولیک از ورمی کمپوست

عنوان پروژه :
واحد تولید اسید هیومیک و اسید فولیک از ورمی کمپوست
کارفرما :
مهندس عزیزی
محل اجرا:

محصولات تولیدی:
کود هیومیک اسید ( اگری هیوم)
ظرفیت طرح : ۱۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۰۹۸۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۲

۳.۴/۵ - (۵ امتیاز)