عنوان پروژه: واحد تولید الکترود گرافیتی
کارفرما: شرکت حدید گستران ثامن (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان مرکزی – شهرستان خمین – کیلومتر ۸ جاده گلپایگان
مساحت زمین: ۶۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵,۲۰۱,۸۰۶,۱۸۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵,۰۱۸,۱۹۸,۶۵۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)