واحد تولید الیاف مصنوعی کتان تایپ

عنوان پروژه :
واحد تولید الیاف مصنوعی کتان تایپ
کارفرما :
آقای شیرزادیان
محل اجرا:

محصولات تولیدی:
اانواع الیاف مصنوعی الیاف پلی استر
ظرفیت طرح : ۶۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۷۷۸۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۸۱۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۶۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز