واحد تولید الیاف مصنوعی کتان تایپ

عنوان پروژه :
واحد تولید الیاف مصنوعی کتان تایپ
کارفرما :
آقای محمد رضا شیرزادیان
محل اجرا:

محصولات تولیدی:
انواع الیاف مصنوعی، الیاف پلی استر
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۰۴۰۵۰۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۱۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۲

امتیاز