عنوان پروژه: واحد تولید انواع آب زرشک و آبمیوه
کارفرما: فاطمه زهرا یوسفی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان سربیشه – بخش مرکزی – شهرک صنعتی سربیشه
مساحت مکان پروژه: ۲.۲۶۲ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۹۸,۵۲۴,۴۹۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷۴۳,۴۸۹,۲۹۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)