عنوان پروژه: واحد تولید انواع تریلر، کانتینر و کامیون کشنده
کارفرما: گروه توسعه سرمایه گذاری آمارانت ( سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان کرمان – شهرستان رفسنجان
مساحت زمین: ۱,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۰,۸۲۸,۱۵۸,۷۱۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۲۵,۷۶۸,۱۰۷,۳۸۱هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: آبان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)