عنوان پروژه: واحد تولید انواع خودرو برقی
کارفرما: آقای حسن مشارزاده
مکان اجرای طرح: استان خراسان رضوی – شهرستان قوچان
مساحت زمین: ۴۰۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹,۸۰۰,۳۴۱,۷۷۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۹,۷۵۶,۵۰۲,۰۳۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)