عنوان پروژه:واحد تولید انواع نان حجیم و نیمه حجیم
کارفرما: آقای محمدرضا آخوندی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند- شهرک چهکند- بین پیامبر اعظم شمالی ۳ و ۵
مساحت زمین: ۱۴۵متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۴,۰۰۶,۷۷۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴,۶۱۵,۰۰۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)