عنوان پروژه: واحد تولید بتن آماده و فرآورده های بتنی
کارفرما: موسسه معادن همیار تولید
مکان اجرای طرح: استان سمنان – شهرستان مهدیشهر – بخش مهدیشهر – منطقه درجزین به سمت پیغمبران
مساحت مکان پروژه: ۳۱,۹۰۶ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۲۳,۵۳۱,۳۱۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۷۹,۸۷۰,۵۹۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)