عنوان پروژه: تولید بتن آماده
کارفرما: جناب نشاطی
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان
مساحت زمین: ۷,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۰۷,۱۱۴,۰۱۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۹۹,۴۱۱,۱۰۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)