واحد تولید بتن سبک گازی غیر اتو کلاوی NAAC

عنوان پروژه :
واحد تولید بتن سبک گازی غیر اتو کلاوی NAAC
کارفرما :
شرکت بروار سازه صدر
محل اجرا:
آذربایجان شرقی- ملکان
محصولات تولیدی:
بتن سبک گازی- محصولات بتنی غیر مسطح از بتن سبک پوکه معدنی- تیرچه فلزی فولادی
ظرفیت طرح : ۱۲۰۰۰ متر مکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۷۲۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : فروردین ۱۳۹۳

امتیاز