عنوان پروژه: واحد تولید برنج غیر زراعی
کارفرما: شرکت شایلین رادیس ایرانیان
مکان اجرای طرح: استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز – ناحیه صنعتی آخولا
مساحت مکان پروژه: ۳۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۵۰,۶۹۸,۰۲۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۶۰,۵۶۳,۴۶۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)