عنوان پروژه: واحد تولید بستنی بدون قند
کارفرما: آقای سهیل علیمردانی
مکان اجرای طرح: استان تهران
مساحت زمین: ۲,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۹۹,۲۴۴,۵۱۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷۴,۰۷۳,۶۳۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)