واحد تولید بلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فوم دار

عنوان پروژه :
واحد تولید بلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فوم دار
کارفرما :
آقای جهانگیر غلامعلی پور
محل اجرا:
خراسان شمالی
محصولات تولیدی:
بلوک دیواری غیر مسطح از بتن سبک فوم دار
ظرفیت طرح : ۶۰۰۰۰ متر مکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۵۴۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز