عنوان پروژه: واحد تولید بیسکویت بدون قند
کارفرما: آقای سهیل علیمردانی
مکان اجرای طرح: استان تهران
مساحت زمین: ۱,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۶۷,۱۳۳,۹۷۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷۶,۵۳۴,۴۶۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)