واحد تولید تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

عنوان پروژه :
واحد تولید تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
کارفرما :
شرکت پویا احراز
محل اجرا:
مازندران- شهرستان نور
محصولات تولیدی:
تجهیزات و ابزار آزمایشگاهی طبی
ظرفیت طرح : ۱۰۰ دستگاه در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۰۰۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز