واحد تولید تونر چاپگر

عنوان پروژه :
واحد تولید تونر چاپگر
کارفرما :
خاشرکت دزآتون
محل اجرا:
قم- شهرک صنعتی شکوهیه
محصولات تولیدی:
پودر تونر چاپگر لیزری- کارتریج چاپگر- تونر چاپگر لیزری- پودر تونر چاپگر لیزری- کارتریج چاپگر- تونر چاپگر لیزری
ظرفیت طرح : ۱۲۰۰۰۰ عدد در سال+ ۳۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۶۱۹۹۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۲۳۸ متر
میزان اشتغال : ۲۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : فروردین ۱۳۹۳

۳/۵ - (۱ امتیاز)