عنوان پروژه: واحد تولید تیر برق بتنی H شکل
کارفرما: آقای مظاهر ساغری
مکان اجرای طرح: استان سمنان – شهرستان شاهرود – شهرک صنعتی شاهرود
مساحت زمین: ۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۸,۹۷۵,۱۲۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۰,۰۱۶,۵۰۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)