عنوان پروژه: واحد تولید جامبوبگ و کیسه پلی پروپیلن
کارفرما: آقایان حامد عبدنیان و حمیدرضا عبدنیان
مکان اجرای طرح: استان اصفهان – شهرک صنعتی اصفهان
مساحت زمین: ۲,۰۰۰مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۸,۹۸۵,۸۳۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۰,۳۳۶,۹۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)