عنوان پروژه: واحد تولید خوراک آماده طیور
کارفرما: شرکت عصر انرژی پاک ( سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان گلستان – منطقه مجاز صنعتی
مساحت مکان پروژه: ۵,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۳۷,۸۷۳,۰۹۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۶۶۱,۲۵۳,۳۳۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: فروردین ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)