عنوان پروژه: واحد تولید دی آمونیوم فسفات
کارفرما: خانم کرمپور
مساحت زمین: ۱۲,۰۰۰متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۲۵,۰۶۴,۱۹۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۲۰۱,۷۱۰,۸۸۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)