عنوان پروژه: واحد تولید روان کننده بتن
کارفرما: شرکت تعاونی همیار بتن شیرکوه
مکان اجرای طرح: ناحیه صنعتی مجاز
مساحت زمین: ۵,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۳۵,۵۷۵,۶۰۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷۹,۹۳۸,۶۴۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)