واحد تولید روغن از هسته خرما

عنوان پروژه :
واحد تولید روغن از هسته خرما
کارفرما :
آقای اسفندیار سنجری
محل اجرا:
———
محصولات تولیدی:
روغن خرما
ظرفیت طرح : ۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۸۰۹۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : فروردین ۱۳۹۳

امتیاز