واحد تولید روغن نارگیل

عنوان پروژه :
واحد تولید روغن نارگیل
کارفرما :
آقای افشین افشاری
محل اجرا:
منطقه آزاد قشم
محصولات تولیدی:
روغن مایع نارگیل
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۱۱۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : فروردین ۱۳۹۳

۴/۵ - (۱ امتیاز)