عنوان پروژه: واحد تولید سوپرجاذب
کارفرما: خانم میترا عبدالهی پینوندی
مکان اجرای طرح: استان قزوین – شهرک حصار خروان – شرکت مطهران
مساحت زمین: ۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۳,۱۴۶,۱۵۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۳۵,۸۵۲,۳۳۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)