عنوان پروژه:واحد تولید سیم مسی افشان
کارفرما: شرکت ونوس تجارت آکام (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان قم – شهرستان قم – شهرک صنعتی قم
مساحت مکان پروژه: ۱,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۴۱,۵۵۰,۳۳۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۳۸,۳۳۲,۰۱۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)