عنوان پروژه: واحد تولید سیم و مفتول توپودری ذوب
کارفرما: شرکت کارا رهیافت تاوا
مساحت زمین: ۴,۸۷۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲,۸۲۵,۶۴۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۹۰,۵۸۴,۸۰۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)