عنوان پروژه: واحد تولید سیگار
کارفرما: شرکت کام برگ ایساتیس
مکان اجرای طرح: استان گیلان – منطقه آزاد بندر انزلی
مساحت زمین: ۲,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷,۲۹۳,۶۹۴,۳۷۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۳۶,۰۲۱,۶۳۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)