عنوان پروژه: واحد تولید شمش روی
کارفرما: شرکت فرآور کاوش ارک
مکان اجرای طرح: استان آذربایجان شرقی – شهرستان تبریز
ظرفیت : ۳۲۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۷۱,۲۶۸,۲۰۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۳,۶۶۳,۰۹۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)