عنوان پروژه: واحد تولید شن و ماسه دانه بندی شده
کارفرما:آقای علی رحمانی زاده
مکان اجرای طرح: استان خراسان رضوی – شهرستان خواف – شهر سده
مساحت زمین: ۱۵۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۴۰,۲۲۶,۶۴۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۵,۸۹۷,۲۷۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)