واحد تولید ظروف گیاهی تجزیه پذیر

عنوان پروژه :
واحد تولید ظروف گیاهی تجزیه پذیر
کارفرما :
شرکت پاک سیما سلولز
محل اجرا:
یزد
محصولات تولیدی:
ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۴۶۴۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۲

امتیاز