عنوان پروژه: واحد تولید عصاره مالت
کارفرما: آقای محسن بهمئی
مکان اجرای طرح: استان فارس- شهرستان شیراز- شهرک صنعتی پاسارگاد شیراز
مساحت زمین: ۶,۵۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۰۰,۸۶۹,۹۶۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۰۲,۴۶۶,۲۹۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)