عنوان پروژه:واحد تولید قطعات بتنی اکسپوز
کارفرما: آقای رامین همتی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۷,۴۲۶,۴۱۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۹,۲۲۶,۷۳۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)