عنوان پروژه: واحد تولید قطعات و تجهیزات کامپیوتری
کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق بیرجند (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۷,۰۲۲,۳۴۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۴,۵۴۱,۷۰۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)