عنوان پروژه: واحد تولید مواد شوینده
کارفرما: آقای رضا برادری
مکان اجرای طرح: استان اذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – جاده زندان
مساحت زمین: ۲۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۹,۱۴۳,۷۶۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷,۸۳۱,۰۱۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)