واحد تولید نئوپان خام از ضایعات نخل

نوان پروژه :
واحد تولید نئوپان از ضایعات کشاورزی( درختان آسیب دیده)
کارفرما :
آقای حسن جمشیدی
محل اجرا:
خراسان رضوی- گناباد
محصولات تولیدی:
نئوپان از ضایعات کشاورزی
ظرفیت طرح : ۴۴۸۰۰۰۰ متر مکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۵۱۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)