واحد تولید نئوپان خام از ضایعات نخل

عنوان پروژه :
واحد تولید نئوپان خام از ضایعات نخل
کارفرما :
آقای یوسف بزرگی
محل اجرا:
بوشهر- شهرستان دشتستان- بخش بوشکان
محصولات تولیدی:
نئوپان از ضایعات کشاورزی
ظرفیت طرح : ۲۲۴۰۰۰ متر مکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۴۶۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۲

امتیاز