عنوان پروژه:واحد تولید نانوامولسیون های خوراکی
کارفرما: آقای روح اله مانعی
مکان اجرای طرح: استان بوشهر – شهرک صنعتی بوشهر
مساحت زمین: ۱,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹۳,۳۲۲,۳۱۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۱,۵۳۵,۸۸۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)