عنوان پروژه: تولید نشاسته و گلوتن و گلوکز ذرت
کارفرما: یدالله دهقان
مکان اجرای طرح: استان خوزستان- شهرستان آبادان- منطقه آزاد اروند
مساحت زمین: ۵,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۵۵,۹۲۸,۷۳۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۷,۶۶۴,۰۰۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)