عنوان پروژه:واحد تولید نشاسته گندم
کارفرما: آقای محسن بهمئی
مکان اجرای طرح: استان فارس- شهرستان شیراز- شهرک صنعتی پاسارگاد شیراز
مساحت زمین: ۵,۱۵۸ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۰۷,۲۲۲,۸۹۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۴,۱۱۰,۶۱۷هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)