واحد تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی

عنوان پروژه :
واحد تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی
کارفرما :
آقای ابراهیم خواه
محل اجرا:
منطقه آزاد اروند
محصولات تولیدی:
رب گوجه فرنگی
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۳۵۵۵میلیون ریال
مساحت زمین : ۷۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۵۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)