واحد تولید و بسته بندی قند مایع خرما و کنسانتره خرما

عنوان پروژه :
واحد تولید و بسته بندی قند مایع خرما و کنسانتره خرما
کارفرما :
آقای هادی اقبالی
محل اجرا:
خراسان شمالی- شهرستان شیروان
محصولات تولیدی: قند و شربت از خرما- کنسانتره خرما
ظرفیت طرح :۳۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۶۳۰۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۴۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز