واحد تولید و بسته بندی مغز تخم آفتابگردان

عنوان پروژه :
واحد تولید و بسته بندی مغز تخم آفتابگردان
کارفرما :
مصطفی عنایتی
محل اجرا:
آذربایجان غربی – تبریز
محصولات تولیدی:
مغز تخم آفتابگردان
ظرفیت طرح : ۳۸۴۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۴۹۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۲

امتیاز