عنوان پروژه: واحد تولید و بسته بندی کمپوست و ورمی کمپوست
کارفرما: آقای براتعلی فتاحی
مکان اجرای طرح: استان خراسان رضوی – شهرستان جغتای
مساحت مکان پروژه: ۸,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۳۸,۸۶۵,۶۷۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۲,۷۱۸,۶۷۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)