واحد تولید و تعمیر انواع شناور

عنوان پروژه :
واحد تولید و تعمیر انواع شناور
کارفرما :

محل اجرا:
هرمزگان- شهرک صنعتی صنایع دریایی بندر عباس
محصولات تولیدی:
انواع الیاف مصنوعی الیاف پلی استر
ظرفیت طرح : ۱۰۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۰۴۵۰۷میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۱۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۲

امتیاز