واحد تولید پالت های پلاستیکی پایه نانو

عنوان پروژه :
واحد تولید پالت های پلاستیکی پایه نانو
کارفرما :
شرکت تعاونی ۷۱۶
محل اجرا:
آذربایجان غربی- میاندوآب
محصولات تولیدی:
پالت پلاستیکی
ظرفیت طرح : ۳۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۰۹۳۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۴۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز