عنوان پروژه: واحد تولید پنل خورشیدی
کارفرما: شرکت نورسان سولار پاک (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان زنجان- شهرستان زنجان- شهرک صنعتی زنجان ۲
مساحت زمین: ۷,۶۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۲۷۰,۸۸۶,۹۸۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹۹۰,۵۰۰,۰۸۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)