واحد تولید پکیج ادیتیو روغن های موتوری و صنعتی

عنوان پروژه :
واحد تولید پکیج ادیتیو روغن های موتوری و صنعتی
کارفرما :
شرکت پارس بازرگان
محل اجرا:
تهران- شهرک صنعتی اشتهارد
محصولات تولیدی:
افزودنی روغن موتور- مواد افزودنی انواع روغن
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰ در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۸۲۲۰۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۶۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۳

امتیاز