واحد تولید چیپس میوه و بسته بندی خشکبار

عنوان پروژه :
واحد تولید چیپس میوه و بسته بندی خشکبار
کارفرما :
آقای کیامرث ترکمان
محل اجرا:
چهار محال بختیاری- شهرک صنعتی شهرستان بن
محصولات تولیدی:
چیپس میوه، بسته بندی خشکبار
ظرفیت طرح : ۳۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۵۲۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز